Walter Saenen

Zaalverhuur

De infrastructuur van De Klap en Cinema Rix kunnen gehuurd worden voor het organiseren van socio-culturele activiteiten. Privé feesten zijn niet toegestaan.

Je kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 6 weken voor aanvang van het evenement een aanvraag indienen.

Wil je een zaal huren voor een vergadering of evenement? Vul dan onderstaand formulier in. Let wel, je aanvraag is pas definitief wanneer je een bevestiging per mail ontvangt!

Gelieve alvorens een zaal aan te vragen de algemene afsprakennota te lezen.

In het stedelijke retributiereglement vind je een overzicht van de te huren cultuurlocaties, inclusief de huurprijzen.

Techniek

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, neemt een technisch medewerker contact met je op om het verloop van het evenement te bekijken. Stuur daarom zo snel mogelijk alle technische informatie door.

Drankverbruik

Voor vergaderingen wordt een forfaitair bedrag per persoon aangerekend voor water, koffie en thee. Voor andere consumpties betaal je de op dat moment geldende drankprijzen.

Indien je gebruik wilt maken van de toog, ben je verplicht drank af te nemen van het huis. Een overzicht van het aanbod en de prijzen, kan je per mail opvragen.

Handige documenten:

Technische fiche De Klap
Technische fiche Cinema Rix
Stoelenplan De Klap
Stoelenplan Cinema Rix

Drankenlijst De Klap
Drankenlijst Cinema Rix

BEREIKBAARHEID

TOEGANKELIJKHEID

Heb je nog andere vragen? Laat het ons weten via deklap.zaalverhuur@antwerpen.be

 

Walter Saenen